Periodiskums 10 x gadā
Abonēšanas periods neatbilst kalendārajam gadam - izdevuma abonementa periodam ir nobīde no žurnāla kārtas numura/kalendārā mēneša. Bērniem no 6 gadu vecuma. Stāsti par savvaļas dabu, dzīvniekiem, tehnoloģijām, mūsdienu kultūru un sabiedrību saprotami un aizraujoši, lai rosinātu bērnu iztēli, domāšanu un jaunas informācijas apgūšanu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties