Periodiskums 252 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 5 x nedēļā. Iznākšanas diena: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
10.75€
21.50€
32.25€
43.00€
53.75€
- - - - - - -
10.75€
21.50€
32.25€
43.00€
53.75€
- - - - - - -
Pieslēgties