Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: trešdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
4.92€
9.84€
14.76€
19.68€
24.60€
29.52€
- - - - - -
4.92€
9.84€
14.76€
19.68€
24.60€
29.52€
- - - - - -
Pieslēgties