Periodiskums 12 x gadā
Meža Avīze - neatkarīgs laikraksts kopš 1998. gada - informē par aktuālākajiem notikumiem Latvijas meža nozarē. Saturā: - Patiesa informācija par problēmām meža nozarē; - Atklāti par meža īpašnieku problēmām un to risinājumiem; - Meža nozares ekspertu vērtējumi; - Intervijas ar nozares profesionāļiem un vadošajiem speciālistiem; - Jaunumi meža nozares politikā un likumdošanā; - Finansējuma iespējas meža nozarē; - Jaunākās meža nozares tehnoloģijas; - Kokmateriālu aktuālo cenu apkopojumi u.c..
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pieslēgties