Periodiskums 149 x gadā
Laikraksts Zemgale iznāk trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturdienās un piektdienās. Laikraksta slejās stāstām par notikumiem un aktualitātēm Auces, Dobeles un Tērvetes novados - pašvaldībās, kultūrā, uzņēmējdarbībā, atkritumu un namu apsaimniekošanā un citās jomās, neaizmirstot pievērsties tematiem, kas tobrīd svarīgi arī plašākā mērogā. Uzklausām lasītāju viedokļus, rakstām par problēmām. Ceturtdienās kopā ar avīzi iznāk televīzijas programma, divreiz mēnesī piektdienās publicējam krustvārdu mīklu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
7.19€
14.38€
21.57€
28.76€
- - - - - - - -
10.15€
20.30€
30.45€
40.60€
- - - - - - - -
Pieslēgties