Periodiskums 52 x gadā
Stāstām par dzīvi Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadā un Liepājas pilsētā. Analizējam procesus politikā un ekonomikā, popularizējam lauksaimnieku un mazā biznesa pieredzi, aprakstām kultūras un sporta pasākumus, ielūkojamies skolās, dodam padomus veselības un sociālajos jautājumos. Izklaidei piedāvājam horoskopus un konkursus. Laikraksts iznāk vienu reizi nedēļā - ceturtdienās. Katru nedēļu Jūsu pastkastītē būs arī TV programma.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
- - - - - - -
6.50€
13.00€
19.50€
26.00€
32.50€
37.00€
- - - - - -
8.50€
17.00€
25.50€
34.00€
42.50€
51.00€
- - - - - -
Pieslēgties