Periodiskums 152 x gadā
Ventspils pilsētas un novada ļaužu dzīvotmākas dokumentētāji. Kopā ar mums grūtums top mazs, bet prieks - reizināts. Iznāk 3 x nedēļā: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pieslēgties