Periodiskums 150 x gadā
Ventspils pilsētas un novada ļaužu dzīvotmākas dokumentētāji. Kopā ar mums grūtums top mazs, bet prieks - reizināts. Iznāk 3 x nedēļā: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās. Paaudzēs lasīta avīze. Savējā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
8.60€
17.20€
24.90€
33.50€
- - - - - - - -
12.00€
24.00€
36.00€
48.00€
- - - - - - - -
Pieslēgties