Indekss 3077
Izdevniecība Iecavas novada pašvaldības administrācija
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Novadu ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 50 x gadā

Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: piektdiena. Nedēļas izdevuma atslēgvārdi ir Iecava un iecavnieki. Laikraksts informē lasītājus par aktualitātēm, domes lēmumiem un galvenajām norisēm Iecavas novada dzīvē, nodrošina saikni starp iedzīvotājiem un pašvaldību, popularizē iecavnieku veiksmīgu pieredzi dažādās dzīves jomās. Iecavas Ziņās skatāmi fotogrāfijās iemūžināti mirkļi un lasāmi dažādi iecavnieku viedokļi par vietējām un valstiskām norisēm. Izdevumā atrodama ikdienā noderīga informācija (notikumu kalendāri, iestāžu darba laiki, kontaktinformācija u.c.).