Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: ceturtdiena. Kaleidoskops - reklāmas, sludinājumu un konsultāciju laikraksts, ko 17 gadus, kopš 1993.gada novembra, izdeva Latvijas Pasts. 2010.gada jūlijā izsolē Kaleidoskopa izdošanas tiesības iegādājās Preses firma MANS ĪPAŠUMS. Iznāk ceturtdienās 20000-25000 eksemplāru tirāžā. Lasītāju pamatauditorija - iedzīvotāji un firmas Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un Salaspils novados. Vairāk - tālr. 65045514, 29356840, e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
1.90€
3.65€
4.80€
6.00€
7.00€
8.40€
9.50€
- - - - -
1.90€
3.65€
4.80€
6.00€
7.00€
8.40€
9.50€
- - - - -
Pieslēgties