Periodiskums 103 x gadā
Staburags ir mūsdienīgs, vispusīgs, neatkarīgs reģionālais laikraksts visai ģimenei par notikumiem Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, Vecumnieku novadā, kā arī kaimiņu reģionos un visā valstī. Iznāk 2 reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās. Laikraksts piedāvā ziņas, viedokļus, reportāžas, ieskatu uzņēmējdarbībā un zemnieku saimniecībās, problēmrakstus un intervijas ar interesantām personībām, kā arī tematiskās un izklaides lappuses.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
5.70€
11.40€
17.10€
22.80€
28.50€
34.20€
39.90€
45.60€
51.30€
57.00€
62.70€
-
7.25€
14.50€
21.75€
29.00€
36.25€
43.50€
50.75€
58.00€
65.25€
72.50€
79.75€
-
Pieslēgties