Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: piektdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.50€
- - - - - - - - - - -
4.10€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties