Periodiskums 6 x gadā
Žurnāls Būvinženieris - par godprātību un kvalitāti! Latvijas Būvinženieru savienības žurnāls Būvinženieris ir profesionāls lietišķa satura preses izdevums, kurā neatkarīga redakcija apkopo nozares aktualitātes, jaunās tendences, tehnoloģiju aprakstus, ieteikumus ilgtspējīgai būvniecībai, enerģētikai un vides pilnveidei. Publikācijās var iepazīt nozares dalībniekus, labas prakses piemērus un uzzināt pētījumu secinājumus. Iznāk sešas reizes gadā - februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī. Abonēšanas maksa - 28,50 Eur. Mājaslapa blbs.lv.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties