Periodiskums 6 x gadā
Latvijas Tirgotājs ir nozares žurnāls, kas satur profesionāla rakstura informāciju par uzņēmējdarbību, ekonomiku, tirdzniecību un tai svarīgām norisēm. Žurnālā tiek publicēti ne tikai uzņēmēju viedokļi un dažādi biznesa veiksmes stāsti, bet tas arī izglīto, izklaidē un atbalsta ikvienu esošo un topošo uzņēmēju, rakstot par aktuāliem tematiem un skaidrojot dažādus procesus. Pagājušajā gadā tika uzlabots žurnāla saturs un izvirzīti jauni mērķi - vēlamies kļūt interesanti un saistoši ikvienam uzņēmīgam cilvēkam Latvijā. Žurnāls iznāk reizi divos mēnešos.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties