Periodiskums 6 x gadā
Latvijā veidots kvalitatīvs, biezs, izglītojošs žurnāls-grāmata bērniem no 5 gadu vecuma. Dzīvnieki, interesantas personības un profesijas, ceļojums vēsturē, tehnikas brīnumi, kosmoss, atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem, vaļa skoliņa, kas papildinās skolā apgūto, radoši darbiņi, eksperimenti, padomi, uzdevumi, bilžu mīkla un konkursi ar balvām. Žurnāls uzrunā bērnus vieglā, saprotamā valodā. Saturs top sadarbībā ar vadošajiem dažādu jomu ekspertiem. A4 formāts, lapas piemērotas uzdevumu pildīšanai. Iznāk reizi divos mēnešos.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties