Periodiskums 4 x gadā
Vienīgais profesionālais teātra žurnāls Latvijā. Iznāk 4 reizes gadā - martā, jūnijā, oktobrī, decembrī. Aktuālo teātra procesu analīze no praktiskiem un teorētiskiem skatu punktiem. Teātra un kultūras kritika profesionālā līmenī, performatīvo mākslu kā nacionālo un globālos sociālpolitisko procesu sastāvdaļas izpēte, latviešu performatīvo mākslu vērtēšana 21. gadsimta vēsturisko, politisko, sociālo un māksliniecisko parādību kontekstā. Diskusijas, problēmraksti, Latvijas un pasaules aktuālo izrāžu analīze, neparastas intervijas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties