Periodiskums 6 x gadā
Žurnāls A12 - nu jau ierasts ceļš uz Latgali - intervijas un stāsti par dažādu jomu, nodarbošanos un aicinājumu laikabiedriem gan Latgalē, gan Latvijā un citviet pasaulē, viedokļi par aktuālajiem procesiem, mūsdienu kultūras notikumu apskats un stāsti par kultūrvēsturiskām vērtībām, ceļojumi laikā un telpā, viesojoties gan Latgales ciemos, gan pasaules metropolēs. Žurnāla mērķis ir stāstīt par labo un īsto mums pašiem apkārt. Latgaliešiem A12 būs sava reģiona iepazīšana un prieks par līdzcilvēkiem, citu Latvijas un pasaules vietu iedzīvotājiem - kādam atmiņu pilna atgriešanās mājās, kādam - sirsnīga ciemošanās Latgalē. Žurnāls A12 iznāk 6 reizes gadā.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties