Indekss 2153
Izdevniecība Media Nams Vesti SIA
Valoda Krievu
Valsts Latvija
Temats Politika. Bizness. Aktualitātes
Grupas Sabiedrība un politika; Bizness un finanses; Profesionālie; Zinātne un tehnoloģijas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 10 x gadā

Telegraf iznāk - 4 x gadā, Ļubļu life - 6 x gadā. «Телеграф» Журнал ориентирован на людей, активно интересующихся общественно-политической жизнью Латвии, ее соседей и всей Европы. Плюс особые тематики,«Банки & Финансы» — обзор финансового рынка, новинки банковских услуг, инвестиционные фонды. «Люблюlife» − для любящих женщин; для тех, кто умеет любить! И обо всем, что нужно современной женщине.