• RU
  • LV

SIA “ABONE.LV”
Braslas iela 29-6, Rīga, LV-1084
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40203082088
AS Swedbank, norēķinu konts: LV95HABA0551043824459, SWIFT: HABALV22 
AS SEB banka, norēķinu konts: LV80UNLA0055000228646, SWIFT: UNLALV2X 
Tālruņa numuri 67772101; 26623555
E-pasts: abone@abone.lv