Abonēšanas pakalpojuma sniegšana 

 

 1. Abonementu pieņemšanas grafiku skatīt sadaļā: Termiņi un piegādes laiki.
 2. E-abonēšanas katalogā ir norādītas preses izdevumu cenas gan fiziskām, gan juridiskām personām un Speciālo cenu piedāvājums tiem preses izdevumiem, kurus ir noteicis Izdevējs. Informācija par preses izdevuma sākotnējo Izdevēju norādīta preses izdevumu abonēšanas katalogā, kas izsūtīts abonentiem, vai kas pieejams pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kataloga elektroniskajā versijā Latvijas pasta mājaslapā www.pasts.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67008001 vai rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv. Informācija par izmaiņām attiecībā uz preses izdevumu Izdevēju tiks ievietota iepriekš minētajās vietās, izņemot sākotnējo abonēšanas katalogu, kas izsūtīts Abonentiem.
 3. Preses izdevuma cenas norādītas Euro. Abonēšanas cenas var atšķirties, no pasta nodaļā pieejamā Kataloga cenām.
 4. Abonēšanas rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 5. Brīdinājums! – Ja rēķins netiek apmaksāts līdz norādītajam datumam, pilnā apmērā vai apmaksāts novēloti, preses izdevuma piegāde netiek uzsākta. Iemaksātā nauda tiek atgriezta pēc iesnieguma saņemšanas.
 6. Rēķina apmaksa jāveic uz Latvijas Pasta kontu banka Citadele LV76PARX0000828130014 vai Latvijas Pasts LV14LPNS0001000115375, kas rēķina Kases ieņēmumu orderī norādīts pie SAŅĒMĒJA.
 7. Apmaksājot rēķinu, obligāti jānorāda Rēķina Abonementa numurs!
 8. Apmaksu par preses izdevumu abonēšanu var veikt, izmantojot Bankas kartes vai Swedbank pakalpojumus, kā arī izdrukāt rēķinu uzreiz un apmaksāt to Jums izdevīgā veidā.
 9. Rēķini tiks automātiski nosūtīti uz Jūsu e-pastu un  tie tiek saglabāti mapē „Mani rēķini”. Mapē "Mani abonementi" ir redzami abonētie izdevumi.
 10. Uzmanību! Vairākiem laikrakstiem un žurnāliem ir noteiktas dažādas cenu atlaides, kas norādītas katalogā. Izvēloties cenu, pie vajadzīgās cenu rindas, aplītī jāieliek punkts. Visos gadījumos, kad tiek noformēta abonēšana ar cenu atlaidi, abonentam jāaizpilda atlaides saņemšanai norādītie lauki (pensionāra vai studenta apliecības numurs, abonementa numurs u.c.), kas apliecina tiesības saņemt preses izdevuma cenas atlaidi, ko noteicis Izdevējs.
 11. Jāievēro, ka vairākiem preses izdevumiem Izdevējs ir norādījis, ka uz žurnāla vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda.
 12. Latvijas Pasts negarantē rēķinā norādīto preses izdevumu piegādi, ja norādītā informācija ir uzrādīta neprecīzi.
 13. Reģistrētajiem abonentiem, kuri ir piekrituši saņemt atgādinājuma e-pastus par preses abonēšanu, tiek sūtīti atgādinājuma e-pasti, ja preses izdevumi tiek abonēti uz pilniem mēnešiem un iepriekšējā perioda pasūtījums ir bijis apmaksāts.
 14. Latvijas Pasts nav materiāli atbildīgs pret abonentiem un pret trešajām personām par naudas summām, kas pārskaitītas Izdevējam.
 15. Informācija par preses izdevuma sākotnējo Izdevēju norādīta preses izdevumu abonēšanas katalogā, kas izsūtīts abonentiem, pieejams pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kataloga elektroniskajā versijā Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67008001, vai rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv. Informācija par izmaiņām attiecībā uz preses izdevuma Izdevēju tiks ievietota iepriekš minētajās vietnēs, izņemot sākotnējo abonēšanas katalogu, kas izsūtīts abonementiem.
 16. Abonētā preses izdevuma piegādes nodrošināšanai abonentu dati tiks nodoti abonētā preses izdevuma Izdevējam.

 

Pieslēgties bez autorizācijas  

 1. www.abone.lv ir iespējams noformēt preses abonēšanu bez autorizācijas e-abonēšanas sistēmā.
 2. Abonējot bez autorizācijas - apmaksa jāveic tiešsaistē no e-abonēšanas sistēmas.
 3. Pēc apmaksas rēķins tiek nosūtīts uz e-pastu.

 

Abonēšanas noformēšana uz ārzemēm 

 1. Latvijas Pasta interneta mājas lapā www.abone.lv var noformēt preses abonēšanu uz ārzemēm. Izvēlieties izdevumu, nospiediet saiti Abonēt, pie izdevuma piegādes adreses ielieciet punktu Citas valsts adrese, ierakstiet adresi un izvēlieties valsti no piedāvājuma. Par ievadīto adreses pareizību atbild abonents.
 2. Maksa par preses izdevumu piegādi un apstrādi uz ārzemēm tiek noteikta pēc Latvijas Pasta spēkā esošajiem tarifiem – vienkārša bandrole B klase. To var apskatīt: Tarifu grāmata

 

 Pārtraukšanas pakalpojuma sniegšana

 1. Pārtraukšanu iespējams noformēt tikai Latvijas Pasta pasta nodaļās vai pie pastnieka. Pasta nodaļās tiek veikta abonementu pārtraukšana abonentiem, kas noformēti Latvijas Pasta pasta nodaļās, interneta mājas lapā www.abone.lv, pa informatīvo tālruni 67008001 un 27008001, aizpildot un nosūtot pa pastu Abonementa pieteikumu.
 2. Lai Latvijas Pasts veiktu abonementa pārtraukšanu, klientam obligāti jāuzrāda abonementa noformēšanas apliecinājums – EKA čeks, abonēšanas līgums (Abonēšanas kvīts PAS-E01 vai Darījuma kvīts PR4) vai cits dokuments, kas nepārprotami apliecina abonēšanas faktu.
 3. Pasts veic abonementu piegādes pārtraukšanu ar 2 (otro) darba dienu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja Izdevējs ir norādījis, ka izdevumam ir pieejams pakalpojums Abonē šodien, saņem pēc 2 (divām) darba dienām. Pārējiem preses izdevumiem, kuriem Izdevējs ir norādījis Abonementus noformē tikai pilniem mēnešiem, ar nākamā mēneša 1. datumu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja pieprasījums tiek veikts līdz esošā mēneša 20. datumam. Ikmēneša izdevumiem ar nākamā mēneša 1. datumu, ja pārtraukšana ir noformēta līdz mēneša 10. datumam.
 4. Pie pastnieka abonementa pārtraukšanai ir jāaizpilda Pārtraukšanas iesniegums, kurā ir jāuzrāda personas dati, abonēšanas informācija, kā arī kā abonents vēlās saņemt maksu par pārtraukto periodu. Iesniegums jāaizpilda 2 eksemplāros (viens tiek atdots abonentam, otrs eksemplārs paliek Latvijas Pastam).
 5. Jebkurā pasta nodaļā, noformējot abonementa pārtraukšanu, abonementa maksa par pārtraukto periodu klientam uzreiz netiek atgriezta (skaidras naudas izmaksa un čeka druka netiek veikta!). Latvijas Pasts atgriež abonentam abonementa maksu par pārtraukto periodu 90 (deviņdesmit) dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas, veicot pārskaitījumu uz abonenta norādīto kontu vai nosūtot to kā naudas pārvedumu.
 6. Par abonementa pārtraukšanu Latvijas Pasts no pārskaitāmās summas ietur pārtraukšanas maksu saskaņā ar spēkā esošiem tarifiem, izņemot gadījumus, ja abonementam piegāde netiek veikta Latvijas Pasta vainas dēļ.
 7. Abonementu pārtraukšanu pa tālruni vai Latvijas Pasta interneta mājas lapā www.abone.lv veikt nav iespējams.

 

Abonementa pāradresācijas kārtība Latvijas Pasta abonēšanas pieņemšanas punktos

 1. Pāradresāciju iespējams noformēt tikai Latvijas Pasta pasta nodaļās vai pie pastnieka. Pasta nodaļās tiek veikta abonementu pāradresācija tiem abonentiem, kuri noformēti Latvijas Pastā – pasta nodaļā, pie pastnieka, interneta mājas lapā www.abone.lv un pa tālruni 67008001 un 27008001.
 2. Lai veiktu pāradresāciju, abonentam obligāti jāuzrāda abonementa noformēšanas apliecinājums – EKA čeks, abonēšanas līgums (Abonēšanas kvīts PAS E01 vai Darījuma kvīts PR4) vai cits dokuments, kas nepārprotami apliecina abonēšanas faktu.
 3. Pie pastnieka abonementa pāradresācijai ir jāaizpilda Pāradresācijas iesniegums, kurā ir jāuzrāda personas dati, abonēšanas informācija, esošā adrese un jaunā adrese, uz kuru abonents vēlās veikt pāradresāciju. Iesniegums jāaizpilda 2 eksemplāros (viens tiek atdots abonentam, otrs eksemplārs paliek Latvijas Pastam).
 4. Pasts veic abonementu pāradresāciju ar 2 (otro) darba dienu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja Izdevējs ir norādījis, ka izdevumam ir pieejams pakalpojums Abonē šodien, saņem pēc 2 (divām) darba dienām. Pārējiem preses izdevumiem, ar nākamā mēneša 1 (pirmo) datumu, ja pieprasījums tiek veikts līdz esošā mēneša 15. datumam.
 5. Par katru veikto preses izdevuma pāradresāciju, klients maksā pāradresācijas maksu saskaņā ar Latvijas Pastā spēkā esošiem tarifiem.
 6. Abonementu pāradresāciju pa tālruni vai Latvijas Pasta interneta mājas lapā www.abone.lv veikt nav iespējams.

  

Pretenzijas par nepiegādātajiem preses izdevumiem Latvijas Pasts pieņem: 

 • Par preses izdevumiem ar periodiskumu 2 līdz 5 reizes nedēļā – 1 (vienas) nedēļas laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc nākamā izdevuma numura saņemšanas;
 • Par preses izdevumiem ar periodiskumu, kas ir retāk, kā divas reizes nedēļā – 2 (divu) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc nākamā izdevuma numura saņemšanas.

 

Pretenzijas Latvijas Pasts pieņem tikai rakstiskā veidā jebkurā pasta nodaļā.

Latvijas Pasts nepieņem pretenzijas par nepiegādātiem preses izdevumiem, ja to abonēšana noformēta preses izdevumu redakcijās. Šādos gadījumos pretenzija jāiesniedz tieši Izdevējam.

 

Latvijas Pasts neuzņemas atbildību par citu valstu preses izdevumu izdošanas aizkavēšanos. Latvijas Pasts šādus preses izdevumus piegādā abonentiem, tiklīdz tie ir saņemti no piegādātāja.

 

Latvijas Pasts neatmaksā abonentam naudu, ja uzsākts Izdevēja tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process vai tas tiek likvidēts.

 

Informatīvais tālrunis – 67008001 un 27008001.

 

Papildu informāciju par šajā katalogā iekļauto preses izdevumu abonēšanas cenām, iespējamām atlaidēm un abonementa noformēšanas, pārtraukšanas un pāradresācijas kārtību var saņemt jebkurā Latvijas Pasta nodaļā, pie pastnieka, mājas lapā www.abone.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 67008001 un 27008001.

 

Latvijas Pasta informatīvā tālruņa darba laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

 

Apmaksāt Grozu izmantojot SWEDBANK.

Maksājuma apstrādi veic IB.SWEDBANK.LV, nospiežot apmaksas pogu Jūs nokļūsiet IB.SWEDBANK.LV lietotāju autorizācijas lapā.

Datu drošību garantē IB.SWEDBANK.LV. Latvijas Pastam nav pieejami autorizācijas dati - Latvijas Pasts saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu.

Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm - lūdzu sagaidiet ziņojumu par darījuma rezultātu, ATGRIEŽOTIES atpakaļ pie TIRGOTĀJA, kurš šajā gadījumā ir Latvijas Pasts.

Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Latvijas Pasts abonēšanas vai IB.SWEDBANK.LV autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Apmaksas laikā nespiest POGU " Back " (" Atpakaļ ") interneta pārlūkprogrammā.

 

Apmaksāt Grozu izmantojot Bankas maksājumu karti. 

Maksājuma apstrādi veic First Data Latvia, nospiežot apmaksas pogu Jūs nokļūsiet Latvijas Pasta maksājuma kartes autorizācijas lapā, kas izvietota uz First Data Latvia servera.

Datu drošību garantē First Data Latvia. Latvijas Pastam nav pieejami autorizācijas maksājuma kartes dati - Latvijas Pasts saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu.

Latvijas Pasts pieņem maksājumus ar Eurocard/Mastercard, American Express un VISA kredītkartēm, kā arī Latvijas banku izdotajām Maestro un VISA Electron debetkartēm.

Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm - lūdzu sagaidiet ziņojumu par darījuma rezultātu!

Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Latvijas Pasta abonēšanas vai First Data Latvia maksājumu karšu autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Apmaksas laikā nespiest pogu " Back " (" Atpakaļ ") interneta pārlūkprogrammā.

 

Jūsu Latvijas Pasts