Abonēšanas pakalpojuma sniegšana 

 

 1. Abonementu pieņemšanas grafiku skatīt laikrakstu un žurnālu Abonēšanas katalogā.
 2. E-abonēšanas katalogā ir norādītas preses izdevumu cenas gan fiziskām, gan juridiskām personām un Speciālo cenu piedāvājums tiem preses izdevumiem, kurus ir noteicis Izdevējs. Informācija par preses izdevuma sākotnējo Izdevēju norādīta preses izdevumu abonēšanas katalogā, kas izsūtīts abonentiem, vai kas pieejams pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kataloga elektroniskajā versijā Latvijas pasta mājas lapā www.pasts.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67008001 vai rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv. Informācija par izmaiņām attiecībā uz preses izdevumu Izdevēju tiks ievietota iepriekš minētajās vietās, izņemot sākotnējo abonēšanas katalogu, kas izsūtīts Abonentiem.
 3. Preses izdevuma cenas norādītas eiro. Abonēšanas cenas var atšķirties no pasta nodaļā pieejamā Kataloga cenām.
 4. Uzmanību! Vairākiem laikrakstiem un žurnāliem ir noteiktas dažādas cenu atlaides, kas norādītas katalogā. Izvēloties cenu, pie vajadzīgās cenu rindas, aplītī jāieliek punkts. Visos gadījumos, kad tiek noformēta abonēšana ar cenu atlaidi, abonentam jāaizpilda atlaides saņemšanai norādītie lauki (pensionāra vai studenta apliecības numurs, abonementa numurs u.c.), kas apliecina tiesības saņemt preses izdevuma cenas atlaidi, ko noteicis Izdevējs.
 5. Par Latvijas Pasts E-abonēšanas (vietnes www.abone.lv) izmantošanu tiek piemērota E-abonēšanas vietnes abone.lv izmantošanas maksa par katru pasūtījumu. Pakalpojuma maksa ir izdalīta un pārskatāmi norādīta pie katra preses izdevumu abonēšanas pasūtījuma izveides atsevišķi pirms maksājuma uzsākšanas.  E-abonēšanas (vietnes www.abone.lv) izmantošanas maksa tiek pievienota katram preses izdevumu abonēšanas pasūtījumam/pirkumam neatkarīgi no tajā noformēto abonementu skaita.
 6. Abonēšanas rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 7. Izveidoto abonēšanas rēķinu apmaksāt uz kontiem, kas norādīti Kases ieņēmumu orderī: banka Citadele konts LV76PARX0000828130014 un Latvijas Pasts Pasta norēķinu konts LV14LPNS0001000115375. Apmaksājot rēķinu, obligāti jānorāda Rēķina abonementa numurs!
 8. Preses izdevumu abonēšanu interneta vietnē www.abone.lv var apmaksāt, izmantojot jebkuras bankas maksājumu karti vai bankas Swedbank internetbankas pakalpojumus.
 9. Rēķini tiks automātiski nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi un vienlaikus saglabāti mapē Mani rēķini.  Mapē Mani abonementi ir redzami abonētie izdevumi.
 10. Brīdinājums! Ja rēķins netiek apmaksāts līdz norādītajam datumam pilnā apmērā vai apmaksāts novēloti, preses izdevuma piegāde netiek sākta. Iemaksātā nauda tiek atdota pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.
 11. Lūgums ievērot! Attiecībā uz vairākiem preses izdevumiem Izdevējs ir norādījis, ka uz žurnāla vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda.
 12. Latvijas Pasts negarantē preses izdevumu piegādi, ja rēķinā norādītā piegādes adrese ir neprecīza.
 13. Reģistrētajiem abonentiem, kuri ir piekrituši saņemt atgādinājuma e-pastus par preses abonēšanu, tiek sūtīti atgādinājuma e-pasti, ja preses izdevumi tiek abonēti uz pilniem mēnešiem un iepriekšējā perioda pasūtījums ir bijis apmaksāts.
 14. Latvijas Pasts nav materiāli atbildīgs pret abonentiem un pret trešajām personām par naudas summām, kas pārskaitītas Izdevējam.
 15. Informācija par preses izdevuma sākotnējo Izdevēju norādīta preses izdevumu abonēšanas katalogā, kas izsūtīts abonentiem, pieejams pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kataloga elektroniskajā versijā Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67008001, vai rakstot uz e-pasta adresi info@pasts.lv. Informācija par izmaiņām attiecībā uz preses izdevuma Izdevēju tiks ievietota iepriekš minētajās vietnēs, izņemot sākotnējo abonēšanas katalogu, kas izsūtīts abonementiem.
 16. Abonētā preses izdevuma piegādes nodrošināšanai abonentu dati tiks nodoti abonētā preses izdevuma Izdevējam.

 

Pieslēgties bez autorizācijas  

 1. www.abone.lv ir iespējams noformēt preses abonēšanu bez autorizācijas e-abonēšanas sistēmā.
 2. Noformējot preses abonēšanu bez autorizācijas apmaksa jāveic tiešsaistē izmantojot jebkuras bankas maksājumu karti vai bankas Swedbank internetbankas pakalpojumus.
 3. Pēc apmaksas rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi.

 

Abonēšanas noformēšana uz ārzemēm 

 1. Latvijas Pasta interneta vietnē www.abone.lv var noformēt preses abonēšanu uz ārzemēm. Izvēlieties izdevumu, nospiediet saiti Abonēt, pie izdevuma piegādes adreses ielieciet punktu Citas valsts adrese, ierakstiet adresi un izvēlieties valsti no piedāvājuma. Par ievadīto adreses pareizību atbild abonents.
 2. Maksa par preses izdevumu piegādi un apstrādi uz ārzemēm tiek noteikta pēc Latvijas Pasta spēkā esošajiem tarifiem. To var apskatīt: Tarifu grāmata

 

 Pārtraukšanas pakalpojuma sniegšana

 1. Pārtraukšanu iespējams noformēt Latvijas Pasta pasta nodaļās, pie pastnieka vai nosūtot pārtraukšanas pieteikumu uz e-pastu. Brīvā formā uzrakstītu Pārtraukšanas pieteikumu lūdzam parakstīt un ieskenēt, vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu abonesana@pasts.lv vai info@pasts.lv. Parakstītu pārtraukšanas pieteikumu var iesniegt jebkurā pasta nodaļā. Pieteikums bez abonenta paraksta nav spēkā esošs un netiek pieņemts izskatīšanai. Pārtraukšanas pieteikumā obligāti jānorāda:  abonenta Vārds Uzvārds vai Nosaukums, piegādes adrese, preses izdevuma nosaukums, pārtraukšanas datums, naudas saņēmēja Vārds Uzvārds vai Nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, banka un konta numurs,  kontakttālrunis un e-pasts. Ja naudu vēlas saņemt Latvijas pasta nodaļā, tad jānorāda naudas saņēmēja adrese.
 2. Pasts veic abonementu piegādes pārtraukšanu ar 2 (otro) darba dienu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja Izdevējs ir norādījis, ka izdevumam ir pieejams pakalpojums Abonē šodien, saņem pēc 2 (divām) darba dienām. Pārējiem preses izdevumiem, kuriem Izdevējs ir norādījis Abonementus noformē tikai pilniem mēnešiem, ar nākamā mēneša 1. datumu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja pieprasījums tiek veikts līdz esošā mēneša 20. datumam. Ikmēneša izdevumiem ar nākamā mēneša 1. datumu, ja pārtraukšana ir noformēta līdz mēneša 10. datumam.
 3. Jebkurā pasta nodaļā, noformējot abonementa pārtraukšanu, abonementa maksa par pārtraukto periodu klientam uzreiz netiek atgriezta (skaidras naudas izmaksa un čeka druka netiek veikta!).
 4. Par abonementa pārtraukšanu Latvijas Pasts no pārskaitāmās summas ietur pārtraukšanas maksu saskaņā ar spēkā esošiem tarifiem, izņemot gadījumus, ja abonementam piegāde netiek veikta Latvijas Pasta vainas dēļ.
 5. Abonementu pārtraukšanu pa tālruni veikt nav iespējams.

 

Abonementa pāradresācijas kārtība Latvijas Pasta abonēšanas pieņemšanas punktos

 1. Pāradresāciju iespējams noformēt interneta vietnē www.abone.lv, Latvijas Pasta pasta nodaļās vai pie pastnieka. Pasta nodaļās tiek veikta abonementu pāradresācija tiem abonentiem, kuri noformēti Latvijas Pastā – pasta nodaļā, pie pastnieka, interneta vietnē www.abone.lv un pa informatīvo tālruni 67008001 un 27008001.
 2. Lai veiktu pāradresāciju, abonentam obligāti jāuzrāda abonementa noformēšanas apliecinājums – EKA čeks, abonēšanas līgums (Abonēšanas kvīts PAS E01 vai Darījuma kvīts PR4) vai cits dokuments, kas nepārprotami apliecina abonēšanas faktu.
 3. Pie pastnieka abonementa pāradresācijai ir jāaizpilda pāradresācijas iesniegums, kurā jāuzrāda personas dati, abonēšanas informācija, esošā adrese un jaunā adrese, uz kuru abonents vēlās veikt pāradresāciju. Iesniegums jāaizpilda 2 eksemplāros (viens tiek atdots abonentam, otrs eksemplārs paliek Latvijas Pastam).
 4. Pasts veic abonementu pāradresāciju ar 2. (otro) darba dienu (ikdienas un iknedēļas izdevumiem), ja Izdevējs ir norādījis, ka izdevumam ir pieejams pakalpojums Abonē šodien, saņem pēc 2 (divām) darba dienām. Pārējiem preses izdevumiem - ar nākamā mēneša 1. (pirmo) datumu, ja pieprasījums tiek veikts līdz esošā mēneša 15. datumam.
 5. Interneta vietnē www.abone.lv pāradresāciju ir iespējams noformēt ar 5. (piekto) darba dienu.
 6. Par katru veikto preses izdevuma pāradresāciju klients maksā pāradresācijas maksu saskaņā ar Latvijas Pastā spēkā esošiem tarifiem.
 7. Abonementu pāradresāciju pa tālruni veikt nav iespējams.

  

Pretenzijas par nepiegādātajiem preses izdevumiem Latvijas Pasts pieņem: 

 • Par preses izdevumiem ar periodiskumu 2 līdz 5 reizes nedēļā – 1 (vienas) nedēļas laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc nākamā izdevuma numura saņemšanas;
 • Par preses izdevumiem ar periodiskumu, kas ir retāk, kā divas reizes nedēļā – 2 (divu) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc nākamā izdevuma numura saņemšanas.

 

Pretenzijas Latvijas Pasts pieņem tikai rakstiskā veidā jebkurā pasta nodaļā.

Latvijas Pasts nepieņem pretenzijas par nepiegādātiem preses izdevumiem, ja to abonēšana noformēta preses izdevumu redakcijās. Šādos gadījumos pretenzija jāiesniedz tieši Izdevējam.

 

Latvijas Pasts neuzņemas atbildību par citu valstu preses izdevumu izdošanas aizkavēšanos. Latvijas Pasts šādus preses izdevumus piegādā abonentiem, tiklīdz tie ir saņemti no piegādātāja.

 

Latvijas Pasts neatmaksā abonentam naudu, ja uzsākts Izdevēja tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process vai tas tiek likvidēts.

 

Papildu informāciju par šajā katalogā iekļauto preses izdevumu abonēšanas cenām, iespējamām atlaidēm un abonementa noformēšanas, pārtraukšanas un pāradresācijas kārtību var saņemt jebkurā Latvijas Pasta nodaļā, pie pastnieka, interneta vietnē  www.abone.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 67008001 un 27008001.

  

Informatīvais tālrunis - 67008001 un 27008001 

Latvijas Pasta informatīvā tālruņa darba laiks:

Pirmdiena - piektdiena:  8:00-19:00

 

Apmaksāt Grozu izmantojot SWEDBANK.

Maksājuma apstrādi veic IB.SWEDBANK.LV, nospiežot apmaksas pogu Jūs nokļūsiet IB.SWEDBANK.LV lietotāju autorizācijas lapā.

Datu drošību garantē IB.SWEDBANK.LV. Latvijas Pastam nav pieejami autorizācijas dati - Latvijas Pasts saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu.

Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm - lūdzu sagaidiet ziņojumu par darījuma rezultātu, ATGRIEŽOTIES atpakaļ pie TIRGOTĀJA, kurš šajā gadījumā ir Latvijas Pasts.

Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Latvijas Pasts abonēšanas vai IB.SWEDBANK.LV autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Apmaksas laikā nespiest POGU " Back " (" Atpakaļ ") interneta pārlūkprogrammā.

 

Apmaksāt Grozu izmantojot Bankas maksājumu karti. 

Maksājuma apstrādi veic Worldline Latvia, nospiežot apmaksas pogu Jūs nokļūsiet Latvijas Pasta maksājuma kartes autorizācijas lapā, kas izvietota uz Worldline Latvia servera.

Datu drošību garantē Worldline Latvia. Latvijas Pastam nav pieejami autorizācijas maksājuma kartes dati - Latvijas Pasts saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu.

Latvijas Pasts pieņem maksājumus ar Eurocard/Mastercard, American Express un VISA kredītkartēm, kā arī Latvijas banku izdotajām Maestro un VISA Electron debetkartēm.

Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm - lūdzu sagaidiet ziņojumu par darījuma rezultātu!

Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Latvijas Pasta abonēšanas vai Worldline Latvia maksājumu karšu autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

Apmaksas laikā nespiest pogu " Back " (" Atpakaļ ") interneta pārlūkprogrammā.

 

Jūsu Latvijas Pasts