Periodiskums 12 x gadā
Žurnāls vācu valodas apguvei sniegs ieskatu Vācu kultūrā, sabiedrībā, notikumos. Katrā numurā uzdevumi, raksti par aktuāliem tematiem un daudz jaunu apgūstamu vārdu veiksmīgai saziņai, valodas uzlabošanai vai valodas zināšanu paplašināšanai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties