Indekss 5546
Izdevniecība PRESES SERVISS SIA
Valoda Angļu(Lielbritānija)
Valsts Ārzemju
Temats Politika. Bizness. Aktualitātes
Grupas Sabiedrība un politika; Bizness un finanses; Profesionālie; Zinātne un tehnoloģijas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 5 x gadā

New Eastern Europe ir žurnāls, kas veltīts politiskajiem notikumiem Centrālajā un Austrumeiropā. Tā misija ir virzīt debates, veidot izpratni un rosināt dialogu par tematiem, kas skar bijušā Padomju bloka valstis, vai tās valstis, kas bijušas Padomju savienības ietekmes lokā.