Periodiskums 6 x gadā
Vizuāli aizraujšs un saturiski saistošs National Geographic vēsturei veltīts žurnāls. Katrā numurā tiek apskatīti jaunākie atklājumi par vēsturiskiem notikumiem, atklājumiem un personām, kas mainījušas pasauli.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties