Periodiskums 6 x gadā
Rokdarbi, šūšana, tekstilmozaīku veidošana (sadzīvē lietojamu priekšmetu veidošana no drēbju atgriezumiem).
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties