Periodiskums 52 x gadā
Katru nedēļu žurnālā New Scientist tiek publicēti jaunumi, apskati un komentāri zinātnes un tehnoloģiju sfērā. Žurnālā publicētā informācija nav balstīta uz sausiem faktiem, bet rakstu autori analizē tematus arī no teorētiskā un filosofiskā skatu punkta. New Scientist apskata lasītājus interesējošos jautājumus un pseidozinātnes piemērus, piedāvājot analīzi un zinātnisku viedokli šajos jautājumos. Žurnālam ir plašs lasītāju loks, kas ik nedēļas pulcē ap sevi vairāk par 3 miljoniem lasītāju.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties