Periodiskums 12 x gadā
Militārā aviācija, sasniegumi, ekipējums, gaisa spēku apskats pa reģioniem.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pieslēgties