Periodiskums 8 x gadā
Abonēšanas periods neatbilst kalendārajam gadam - izdevuma abonementa periodam ir nobīde no žurnāla kārtas numura/kalendārā mēneša.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties