Periodiskums 53 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: trešdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
- - - - - - -
4.08€
8.17€
12.25€
16.32€
20.42€
24.50€
- - - - - -
4.08€
8.17€
12.25€
16.32€
20.42€
24.50€
- - - - - -
Pieslēgties