Periodiskums 12 x gadā
Informatīvs izdevums par aktualitātēm lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā. Jaunumi likumdošanā, labas prakses piemēri lauku uzņēmējdarbības jomās, speciālistu ieteikumie efektīvākai saimniekošanai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - -
- - - -
Pieslēgties