Periodiskums 12 x gadā
Informatīvs izdevums par aktualitātēm lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā. Jaunumi likumdošanā, labas prakses piemēri lauku uzņēmējdarbības jomās, speciālistu ieteikumie efektīvākai saimniekošanai laukos, mežos un ūdeņos. Izdevums iznāk ar pielikumiem Čiekurs mežsaimniekiem un Zivju Lapa zivsaimniekiem.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - -
- - -
Pieslēgties