Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. Laikraksts DDD (Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija) nepakļaujas Briseles, mūsu pašu vai vēl citas varas gaiteņos noteiktajai cenzūrai un publicē to, ko citi mediji noklusē. Viedokļu raksti, pētījumi un ļoti atklātas intervijas par vissvarīgākajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, tiesību un kultūras jautājumiem, par attiecībām ar citām tautām un valstīm, kā arī par cilvēces turpmāko attīstību. Kļūsti brīvs - sāc lasīt DDD, kas ieguvis godpilno nosaukumu Laikraksts latviešu nācijas sirdsapziņai.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2.50€
5.00€
7.40€
- - - - - - - - -
2.50€
5.00€
7.40€
- - - - - - - - -
Pieslēgties