Periodiskums 24 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. DDD (Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija) ir vienīgais patiesi brīvais nacionāla mēroga preses izdevums, kurš raksta par to, ko citi noklusē. Tautā dēvēts par latviešu nācijas sirdsapziņas laikrakstu, DDD stāv sardzē par taisnīguma atjaunošanu. Raksti un ļoti atklātas intervijas par vissvarīgākajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, tiesību un kultūras jautājumiem, par attiecībām ar citām tautām un valstīm, kā arī par cilvēces turpmāko attīstību. DDD lasa brīvi cilvēki ar nacionāliem ideāliem un reālu dzīves skatījumu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3.70€
7.30€
10.50€
14.10€
- - - - - - - -
3.70€
7.30€
10.50€
14.10€
- - - - - - - -
Pieslēgties