Periodiskums 12 x gadā
Katrā žurnāla numurā ir padziļināti aplūkota viena ticīgam vai garīgos meklējumos esošam cilvēkam aktuāla tēma, piemēram, 2020. gadā plānots iedziļināties tādos jautājumos kā kristiešu vienotība, šķīstība, ekoloģija, cilvēka attiecības ar dabu, mūzika Baznīcā. Žurnālā atradīsiet intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem katoļiem, garīdznieku komentārus, liecības, vēsturiskus apskatus. Atsevišķa rubrika ir veltīta psiholoģijas jautājumiem, dzīvei mazpilsētā, kā arī bērniem. Žurnāls iznāk vienreiz mēnesī, ir 40 lpp. biezs un ar krāsainām ilustrācijām.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties