Indekss 2151
Izdevniecība Latvijas Rakstnieku savienība, biedrība
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Literatūra
Grupas Māksla un kultūra
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 12 x gadā

Latvijas Rakstnieku savienības ikmēneša literārais laikraksts konTEKSTS ir vienīgais tikai literatūrai veltītais preses izdevums Latvijā. Divdesmitčetrās lappusēs tas visaptveroši atspoguļo literāro procesu Latvijā, publicējot ne tikai vadošo un jauno autoru dzeju un prozu, bet arī jaunāko grāmatu recenzijas, bērnu literatūru, intervijas ar autoriem, esejas, kā arī citus materiālus par un ap literatūru. Kļuvis par Dzejas dienu un Prozas lasījumu galveno informatīvo resursu, laikraksts konTEKSTS uzskatāms par Latvijas literārā procesa vēstnieku.