Indekss 3003
Izdevniecība MALIENAS ZIŅAS SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 101 x gadā

Laikraksts informē par notikumiem Ziemeļaustrumvidzemē, analizē svarīgāko Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldību darbā, aktuālo ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Lasāmi dažādi viedokļi, komentāri, problēmraksti, dzīves un pieredzes stāsti, intervijas, tostarp ar ģimenēm un novadniekiem. Otrdienās laikrakstu papildina arī tematiski pielikumi. Laikraksts ir krāsains, iznāk 2 x nedēļā, otrdienās un piektdienās. Portāls internetā: www.aluksniesiem.lv