Periodiskums 102 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 2 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena, piektdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
- -
7.22€
14.44€
21.67€
28.89€
36.11€
42.22€
49.44€
56.67€
63.89€
71.11€
- -
8.00€
16.00€
24.00€
32.00€
40.00€
48.00€
56.00€
64.00€
72.00€
80.00€
- -
Pieslēgties