Periodiskums 152 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 3 x nedēļā. Iznākšanas dienas: otrdiena, trešdiena, piektdiena. Reģionālais laikraksts STARS informē par aktualitātēm Madonas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un Varakļānu novadā. Ziņas, reportāžas, ieskats uzņēmējdarbībā un zemnieku saimniecībās, problēmraksti un intervijas ar interesantām personībām. Piektdienās - TV programma, rubrikas Vērtīgie padomi un Mana virtuve. Brīvajam brīdim - katru nedēļu krustvārdu mīklu konkurss.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pieslēgties