Periodiskums 153 x gadā
Saldus Zeme - laikraksts Brocēnu un Saldus novadam iznāk 3 reizes nedēļā. Lasāmviela visai ģimenei. Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās par aktuālo novadu ļaužu dzīvē - darbu, ekonomiku, politiku, izglītību, tieslietām, kultūru, sportu un izklaidēm. Ziņas un viedokļi. Speciālas lappuses par literatūru, dabu un dārzkopību. Ceturtdienās - TV un radio programmas, krustvārdu mīklas. Piektdienās - redakcijas īpašie viesi, ceļojumi un vaļasprieki. Zinošs cilvēks ir veiksmīgs cilvēks! Abonē Saldus Zemi!
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.15€
- - - - - - - - - - -
8.20€
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties