Periodiskums 152 x gadā
Saldus Zeme - laikraksts Saldus novadam iznāk 3 reizes nedēļā. Lasāmviela visai ģimenei. Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās par aktuālo novada ļaužu dzīvē - darbu, ekonomiku, politiku, izglītību, tieslietām, kultūru, sportu un izklaidēm. Ziņas un viedokļi. Speciālas lappuses par demogrāfiju, literatūru, dabu un dārzkopību. Ceturtdienās - TV un radio programmas, krustvārdu mīklas. Piektdienās - redakcijas īpašie viesi, ceļojumi un vaļasprieki. Zinošs cilvēks ir veiksmīgs cilvēks! Abonē Saldus Zemi!
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
6.75€
13.50€
20.25€
- - - - - - - - -
8.80€
17.60€
26.40€
- - - - - - - - -
Pieslēgties