Periodiskums 103 x gadā
Saldus Zeme - laikraksts Saldus novadam iznāk 2 reizes nedēļā. Otrdienās un piektdienās par aktuālo novada ļaužu dzīvē - darbu, ekonomiku, politiku, izglītību, tieslietām, kultūru, sportu un izklaidēm. Ziņas un viedokļi. Speciālas lappuses par demogrāfiju, literatūru, dabu un dārzkopību. Piektdienās - redakcijas īpašie viesi, ceļojumi un vaļasprieki, krustvārdu mīklas. Lasāmviela visai ģimenei.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pieslēgties