Periodiskums 102 x gadā
Saldus Zeme - laikraksts Saldus novadam iznāk 2 reizes nedēļā. Otrdienās un piektdienās par aktuālo novada ļaužu dzīvē - darbu, ekonomiku, politiku, izglītību, tieslietām, kultūru, sportu un izklaidēm. Ziņas un viedokļi. Speciālas lappuses par demogrāfiju, literatūru, dabu un dārzkopību. Piektdienās - redakcijas īpašie viesi, ceļojumi un vaļasprieki, krustvārdu mīklas. Lasāmviela visai ģimenei.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
- - - - - - -
7.75€
15.50€
23.25€
31.00€
38.75€
46.50€
- - - - - -
10.00€
20.00€
30.00€
40.00€
50.00€
60.00€
- - - - - -
Pieslēgties