Periodiskums 51 x gadā
Iznāk 1 reizi nedēļā - ceturtdienā. Avīze Zemgales Ziņas iznāk reizi nedēļā, sniedzot bagātīgu lasāmā materiāla klāstu - gan par pasaules un Latvijas notikumiem, gan par nozīmīgiem reģionāliem pasākumiem, nosedzot būtiskus Zemgales novada reģionus - Jelgavas pilsētu, Jelgavas un Dobeles novadus.Lasītājs atradīs vērtīgu lasāmvielu rubrikās: Ziņas, Vide, Uzņēmējdarbība, Kultūra, Sports, Izglītība, Vēsture, Dārzs, Ceļojumi un Sludinājumi.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - -
- - - -
8.50€
17.00€
25.50€
34.00€
42.50€
48.00€
59.50€
68.00€
76.50€
- - -
11.50€
23.00€
34.50€
46.00€
57.50€
69.00€
80.50€
92.00€
103.50€
- - -
Pieslēgties