Periodiskums 102 x gadā
Laikraksts Bauskas Dzīve arī 2021. gadā būs īsts sarunbiedrs ģimenēm Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā. Iznāk 2 reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās - krāsu drukā. Mūsdienu dinamiskajā interneta tehnoloģiju laikmetā avīze vairs nav operatīvais ziņu avots, bet tā sniedz atbildes un skaidrojumus, piedāvā problēmu analīzi un palīdz dzīvot. Piektdienās laikraksts pie lasītājiem dodas kopā ar Laimīgo programmu, kurā plaša televīzijas, radio programma, pārraižu anotācijas, filmu apraksti un krustvārdu mīklas. Abonēt var tikai privātpersonas.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
7.20€
14.40€
21.60€
- - - - - - - - -
Pieslēgties