Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: ceturtdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
- -
2.00€
4.00€
6.00€
8.00€
10.00€
12.00€
14.00€
16.00€
18.00€
20.00€
22.00€
-
3.00€
6.00€
9.00€
12.00€
15.00€
18.00€
21.00€
24.00€
27.00€
30.00€
33.00€
-
- -
Pieslēgties