Indekss 3156
Izdevniecība MALIENAS ZIŅAS SIA
Valoda Latviešu
Valsts Latvija
Temats Reģionālās ziņas
Grupas
Piegādātājs Izplatītājs Latvijas Pasts
Periodiskums 101 x gadā

Vietējās ziņas vietējiem ļaudīm. Alūksnes un Malienas Ziņas seko notikumiem Alūksnes novadā un Smiltenes novada Apē, Virešos, Trapenē, Gaujienā, informē par svarīgāko Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldību darbā, aktuālo ekonomikā, izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs. Pirmā pietura vietējo problēmu risināšanā. Viedokļi, komentāri, intervijas, dzīves un pieredzes stāsti. Laikraksts ir krāsains, iznāk 2 x nedēļā, otrdienās un piektdienās (ar TV programmu). Iespēja abonēt e-avīzi. Interneta portāls: www.aluksniesiem.lv