Periodiskums 200 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 4 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- -
- -
5.50€
11.00€
16.50€
22.00€
27.50€
33.00€
38.50€
44.00€
49.50€
55.00€
60.50€
-
8.00€
16.00€
24.00€
32.00€
40.00€
48.00€
56.00€
64.00€
72.00€
80.00€
88.00€
-
Pieslēgties