Periodiskums 52 x gadā
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: ceturtdiena.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pieslēgties