Periodiskums 11 x gadā
Jūlijā žurnāls netiek izdots. Katrā numurā ir padziļināti aplūkota viena ticīgam vai garīgos meklējumos esošam cilvēkam aktuāla tēma. Tāpat žurnālā atradīsiet intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem katoļiem, garīdznieku komentārus, liecības, vēsturiskus apskatus, liturģijas skaidrojumu. Atsevišķa rubrika ir veltīta kultūrai, rakstura formācijai, ģimenes cilvēkiem aktuālām tēmām, kā arī bērniem. Žurnāls iznāk 11 reizes gadā, ir 40 lpp. biezs un ar krāsainām ilustrācijām.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties