Periodiskums 6 x gadā
Ilustrēts izdevums ērtā bloknota formātā būvniecības nozares dalībniekiem un ikvienam, kam svarīga labiekārtota un ilgtspējīga iekštelpa un ārtelpa, taupīgs resursu patēriņš un atbildīga attieksme pret vidi. Jaunbūvētu objektu apraksti, mūsdienu un nākotnes tehnoloģijas būvniecībā, energoefektīvi materiāli un konstrukcijas, nozares mantojums, intervijas ar izciliem būvinženieriem un arhitektiem. Iznāk sešas reizes gadā - februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī un decembrī. Izdevēja - Latvijas Būvinženieru savienība.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties