Periodiskums 6 x gadā
Ilustrēts izdevums ērtā bloknota formātā (A5) būvniecības profesionāļiem un ikvienam, kam svarīga labiekārtota, ilgtspējīga iekštelpa un ārtelpa, saimniecisks energoresursu patēriņš un atbildīga attieksme pret vidi. Jaunāko būvobjektu apraksti, nozares ekspertu viedokļi un komentāri, mūsdienīgas tehnoloģijas un risinājumi, energoefektīvi materiāli un konstrukcijas, intervijas ar izciliem būvinženieriem un arhitektiem. Iznāk sešas reizes gadā - februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī un decembrī. Izdevējs - Latvijas Būvinženieru savienība.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Pieslēgties