Periodiskums 12 x gadā
Lilit - 1 x mēn., Lilit LOOK 2 x gadā. Ideāls komplekts iekšējās pasaules harmonijai ar ārējo tēlu.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Pieslēgties