Periodiskums 12 x gadā
iTiesības ir žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu uzņēmumu darbā, un tas ir ikdienas palīgs gan juristiem, gan personāla, administratīvo un citu struktūrvienību vadītājiem, kas nodarbojas ar darba tiesību, darba drošības, datu aizsardzības, komerctiesību, darījumu slēgšanas, strīdu risināšanas u.c. jautājumiem uzņēmumā. Skaidrojumus sniedz Latvijā labākie eksperti - zvērināti advokāti, juristi, mācībspēki, valsts amatpersonas u.c.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - -
- - - - - - -
Pieslēgties