Periodiskums 12 x gadā
SMS Sudoku uzdevumi ir viegli risināmi, bet trāpās arī pa kādam āķīgam. Katru mēnesi ir iespējams laimēt 8 balvas pa 25 eiro.
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - -
- - - - - -
Pieslēgties